BIBLIOTEKA 

Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

 Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku

    w godz. 7:30 - 17:00