Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu surdologopedii.

Pierwsze swoje doświadczenia w zawodzie logopedy zdobyłam podczas studiów. Dzięki pracy w placówkach oświaty i służby zdrowia posiadam wiedzę i doświadczenie, która pozwala mi wybierać skuteczne metody pracy, dobrane do indywidualnych potrzeb dziecka.     

Moim celem jest pomoc uczniom w niwelowaniu wad i zaburzeń mowy. Chętnie udzielam konsultacji rodzicom, którzy obserwują, że mowa ich dziecka nie rozwija się prawidłowo i chcą aktywnie uczestniczyć w jej rozwijaniu podczas uczęszczania ich dziecka na terapię logopedyczną.              

               Zapraszam!

                                                                   Eliza Brzezińska.