GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Katarzyna Pochylczuk - Łobejko

 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 8:00 – 12:00
WTOREK

12:00 – 16:00

ŚRODA

8:00 – 12:00

CZWARTEK

12:00– 16:00

PIĄTEK 8:00 – 12:00

 

 

Zadania psychologa szkolnego:


1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń.

           

 

ZWRÓĆ SIĘ DO PSYCHOLOGA GDY: 

- masz problem i nie potrafisz sobie z nim poradzić

- czujesz się samotny i nierozumiany

- coś Cię niepokoi, smuci, przygnębia

- masz problemy rodzinne

- nie potrafisz porozumieć się z kolegami

- masz problemy w szkole

- wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz jak im pomóc

- chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

- po prostu chcesz porozmawiać :)

 

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:


- trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
- należy stworzyć odpowiednie lub specjalne warunki do nauki, rozwoju zdolności i zainteresowań dziecka,
- trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
- dziecko ma trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,

- pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
- trzeba określić zasoby dziecka, zaakcentować mocne strony, okazać dumę z osiągnięć dziecka, wspólnie świętować sukcesy,
- pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
- trzeba przedyskutować jakiś problem, stworzyć plan działania