GODZINY PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY

 Dzień tygodnia          Godziny pracy

 Poniedziałek  

 6.30-14.00
 7.00-10.00 zajęcia dydaktyczne 

 Wtorek

 6.30-13.00
 6.30-9.30 zajęcia dydaktyczne

 Środa 

 13.30-16.00

 Czwartek

 6.30-13.00
 6.30-9.30 zajęcia dydaktyczne

 Piątek

 7.00-13.00
 8.30-11.30 zajęcia dydaktyczne