WAŻNA INFORMACJA

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie  30.05.2017 - 09.06.2017 godzina 15.00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wzór potwierdzenia.

Rekrutacja do Przedszkola nr 86 w Lublinie

Szanowni Państwo,

Rekrutacja do publicznych przedszkoli miasta Lublin na rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 10 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00

Link do strony rekrutacyjnej: www.rekrutacja.p.lublin.eu

Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjuną lub pobrać w wersji papierowej z przedszkola.

Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w placówce pierwszego wyboru.

 

Szczgóły rekrutacji są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin:
http://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-oraz-innych-formach-wychowania-przedszkolnego,97,1082,1.html,97,1082,1.html